Lingwista – pozostałe funkcjonalności

System składa się z kilkunastu modułów, które pozwalają w kompleksowy sposób zarządzać szkołą oraz gromadzić dane, które można później zobrazować za pomocą wykresów w celu poznania kluczowych wskaźników funkcjonowania szkoły takich jak obłożenie poszczególnych grup zajęć, popularność języków, wyniki testów, frekwencja itp. Wszystkie moduły systemu dostarczane są bez dodatkowej opłaty i są ze sobą ściśle powiązane.

Kliknij i rozwiń, aby dowiedzieć się więcej:

Podstawowe cechy systemu
Słuchacze
Opiekunowie
Lektorzy
Grupy
Cennik
Biblioteka
Korespondencja
Kontrahenci
Towary i usługi
Konfiguracja
Analizy

 

Lingwista – wsparcie dla ról uczestniczących w procesie nauczania

System daje dostęp do odpowiednich danych wszystkim osobom uczestniczącym w procesie nauczania, jak i zarządzania szkołą tj. słuchaczom, lektorom, opiekunom słuchaczy, pracownikom sekretariatu oraz administratorom aplikacji. Dzięki rozdzieleniu wszystkich ról każda osba, która zaloguje się do systemu otrzyma automatycznie widok aplikacji i dostęp do danych przewidzianych dla jej roli.

Kliknij i rozwiń, aby dowiedzieć się więcej o danej roli:

Słuchacz
Opiekun
Lektor
Sekretariat
Administrator