Lingwista wspiera teraz szkoły z wieloma oddziałami i lokalizacjami

map-with-pinsLingwista daje teraz możliwość skonfigurowania wielu oddziałów szkoły językowej oraz wielu lokalizacji w każdym oddziale. Funkcjonalność tą udostępniamy standardowo w każdej instalacji bez dodatkowych kosztów ani ograniczeń. Możesz dodać kilka różnych oddziałów swojej szkoły (np. różne miasta) a w każdym oddziale możesz skonfigurować dowolną ilość lokalizacji (np. różne siedziby szkoły w danym mieście).

Dzięki temu w jeszcze bardziej zorganizowany sposób zarządzasz swoją szkołą językową, oglądasz dane w przekrojach oddziału bądź lokalizacji, porównujesz sposób funkcjonowania różnych placówek swojej szkoły.

Zobacz krótki film prezentujący kilka w jaki sposób uzyskać przekroje danych dla różnych oddziałów szkoły.

12 stycznia 2016