Wystawianie dokumentów księgowych w systemie Lingwista

documentsZ systemu Lingwista można w pełni automatycznie wygenerować dokumenty księgowe takie jak faktura VAT, rachunek, dokument KP, KW, fakturę korektę. Wszystkie dane o wystawionych dokumentach księgowych są dostępne dla słuchaczy i opiekunów przez Strefę Słuchacza. Szczegółowe dane są archiwizowane w bazie danych co pozwala także na zbudowanie interfejsu wymiany danych z innymi zewnętrznymi aplikacjami takimi jak systemy księgowe.

 

Zobacz krótki film prezentujący jak łatwo jest wystawić fakturę za wpłatę słuchacza.

25 kwietnia 2015