Jakie wymagania muszą być spełnione aby system Lingwista można było zainstalować na serwerze wskazanym przez szkołę?

Musi być spełnionych kilka warunków technicznych tzn. zainstalowany serwer stron www z obługą PHP w wersji co najmniej 5.2, zainstalowany system bazodanowy MySQL oraz dostępne miejsce na dysku ok. 50MB na pliki aplikacji oraz dodatkowa przestrzeń na pliki załączane w systemie Lingwista.

Na Państwa życznenie zweryfikujemy możliwość instalacji systemu Lingwista na wskazanym serwerze. Jeśli wynik będzie pozytywny zainstalujemy nasz system. Usługi te są wykonywane bez dodatkowych opłat.