Zasady wdrożenia systemu

 

Proces wdrożenia systemu odbywa się w kilku etapach i jest przeprowadzany w formie mini projektu.

Celem tego procesu jest skonfigurowanie i rozbudowa produktu oraz jego wdrożenie w zakładanym czasie zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez klienta.

Poniżej krótko opisujemy każdy z etapów.

 

 

 

 

[su_icon icon=”icon: arrow-circle-right” color=”#2888c2″ text_color=”#2888c2″ text_size=”26″]Przedstawienie możliwości systemu[/su_icon]

Pierwszy etap to prezentacja aplikacji w Państwa szkole lub zdalnie, dzięki czemu klient może zapoznać się szczegółowo ze wszystkimi możliwościami i funkcjonalnościami systemu oraz odpowiedzieć na ewentualne pytania. Etap ten można skrócić dzięki udostępnieniu bezpłanie klientowi wersji demonstracyjnej, co pozwoli na samodzielne poznanie systemu w dowolnym czasie i miejscu.

Istnieje także możliwość stworzenia dedykowanej instancji testowej pod wymagania danej szkoły celem sprawdzenia możliwości systemu w praktyce. Przejdź do strony Wersja demo.

 

[su_icon icon=”icon: arrow-circle-right” color=”#2888c2″ text_color=”#2888c2″ text_size=”26″]Zebranie wymagań i ich analiza[/su_icon]

Następny etap to poznanie generalnych zasad funkcjonowania szkoły oraz wspólna ocena, które moduły systemu będą wymagały konfiguracji, a które rozbudowy.

Oferujemy państwu możliwość dostosowania systemu do indywidualnych wymagań. W ten sposób otrzymują państwo produkt, który idealnie wpasowuje się w regulamin szkoły i zasady jej funkcjonowania oraz pozwoli z większą dokładnością odwzorować wszystkie procesy zachodzące w Państwa szkole.

Głównym produktem tego etapu jest lista wymagań funkcjonalnych, których wdrożenie wymagają rozwoju systemu, dodania nowych funkcjonalności, opcji itp. Na tym etapie mogą pojawić się dodatkowe koszty związane z nowymi funkcjonalnościami, których przygotowanie wymaga znacznej ingerencji w kod systemu lub jego logikę działania.

 

[su_icon icon=”icon: arrow-circle-right” color=”#2888c2″ text_color=”#2888c2″ text_size=”26″]Konfiguracja i rozbudowa[/su_icon]

Po uzgodnieniu zestawu wymagań są one przez nas szczegółowo analizowane celem przygotowania strategii ich wdrożenia. Nastepnie system jest konfigurowany i rozbudowywany zgodnie z ustalonymi wymaganiami i przyjętą strategią.

W końcowym etapie następuje przekazanie klientowi rozbudowanego systemu w celu weryfikacji oraz przetestowania wprowadzonych zmian. W trakcie testowania równolegle wykonywane są ostatnie poprawki zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez klienta.

 

[su_icon icon=”icon: arrow-circle-right” color=”#2888c2″ text_color=”#2888c2″ text_size=”26″]Przekazanie systemu[/su_icon]

Ostatni etap wdrożenia to przekazanie gotowego do działania systemu do klienta i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.